Договір оферти

Дата: 06.05.2024

1. Загальні положення

Цей Договір оферти (далі - "Договір") є публічною пропозицією ФОП Ляхов Євген Олексійович, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вулиця Симиренко 20-а, кв. 80, далі по тексту "Постачальник", зверненою до будь-якої фізичної чи юридичної особи, далі "Клієнт", про укладення договору на надання послуг за адресою веб-сайту businessconsole.app. Вартість послуг складає 200 (двісті) гривень на місяць.

2. Умови та терміни угоди

2.1 Характеристика послуг

Постачальник пропонує послуги розробки шаблонного сайту та його щомісячної технічної підтримки. У склад послуг входить вибір та налаштування готового шаблону, наповнення сайту інформацією, хостинг, а також забезпечення безперебійної роботи сайту та його технічна підтримка. Виконання замовлення починається негайно після обробки оплати та активації послуги, яка триває протягом одного робочого дня.

2.2 Замовлення та використання послуг і сервісів

Клієнт може замовити послуги, доступні на сайті Постачальника, шляхом створення акаунта та вибору необхідного тарифного плану. Клієнт зобов'язується використовувати сервіси згідно з технічною документацією та інструкціями Постачальника.

2.3 Скасування замовлення

Клієнт може скасувати замовлення послуг у будь-який час до їх активації. Після активації послуги можливість скасування відсутня до закінчення терміну дії послуги. Термін дії послуги - 1 (один) календарний місяць.

2.4 Доставлення

Усі послуги надаються онлайн через веб-сайт Постачальника. Фізична доставка не передбачена.

2.5 Повернення та виведення грошових коштів

У разі, якщо послуги є неналежної якості, Клієнт має право заявити претензію Постачальнику протягом 14 днів з моменту активації послуги. У разі визнання претензії обґрунтованою, Постачальник здійснює повернення сплачених коштів на рахунок Клієнта протягом 30 днів.

3. Завершальні положення

Цей Договір діє з моменту його акцепту Клієнтом та до повного виконання сторонами своїх обов’язків. Незалежно від згоди сторін Договір може бути припинений за згодою сторін або у разі порушення однією із сторін умов Договору.

Договір вважається акцептованим з моменту реєстрації Клієнта на сайті businessconsole.app.